NanoStation LOCO AC

NanoStation LOCO AC

Frequency - 5 GHz
Throughput - 450+ Mbps
Range - 10+ km
Management Radio ✔

90,000.00 K 90,000.00 K 90000.0 MMK

90,000.00 K